Lịch sử về Jeep

jeep một huyền thoại jeep việt nam - jeep sài gòn

Trong suốt bề dày lịch sử, người đứng đầu thương hiệu Jeep đã nhận ra rằng “Đi mọi nơi – Làm mọi thứ” là một phong cách sống chứ không chỉ là một câu khẩu hiệu. Huy hiệu Jeep không chỉ đại diện cho một thương hiệu, mà còn là sự chứng nhận đầy tự hào